Spots

2016.02.22 17:15

YAMADA NAGAMASA

YAMADA NAGAMASA

YAMADA NAGAMASA เกิดที่ไหน

เมื่อกล่าวถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น มักจะให้นีกถึงโชกุน Tokugawa Ieyasu เป็นโชกุนคนแรกของตระกูล Tokugawa ที่ปกครองประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งยังสถาปนารัฐบาลทหาร (bakufu) ขึ้นที่เมือง Edo (Tokyoในปัจจุบัน) อันเป็นจุดเริ่มต้นของยุค Edo ในปีค.ศ.1603

แต่สำหรับชาว Shizuoka ต้องให้นึกถึงซามูไรคนหนึี่งที่เกิดเมือง Suruga (Shizuokaในปัจจุบัน) และเข้าไปได้รับบรรดาศักดิ์เป็นออกญาเสนาภิมุขในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ Yamada Nagamasa นั่นเอง

Yamada Nagamasa อาจจะรู้จักในนามว่า Yamada Nizaemon เคยเป็นคนหามเกี๊ยวให้แก่ไดเมียว (เป็นชื่อเรียกตำแหน่งเจ้าเมืองสมัยโบราณ) ที่พำนักอยู่ที่ปราสาท Numazu แห่งแคว้น Sunshu

YAMADA NAGAMASA เดินทางเข้ามายังสยามเมื่อใด

Yamada Nagamasa เดินทางเข้ามายังสยามในสมัยอยุธยา แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเดินทางมาเมื่อใด  นักวิชาการพูดกันว่า Yamada Nagamasa มีตัวตนจริงหรือไม่ เป็นปรัมปรานิทานหรือไม่ แต่มีหลักฐานแน่ชัดว่า Yamada Nagamasa ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านญี่ปุ่นนานถึง ๑๐ปี คือ ระหว่างพ.ศ.2163-2173 (ค.ศ.1620-1630) เวลานั้นเป็นยุคทองของหมู่บ้านญี่ปุ่นในสมัยอยุธยา (กรุงศรีอยุธยา หรือ กรุงศรีอโยธยา) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดิมของราชอาณาจักสยาม ก่อนเสียเอกราชแก่พมา และยุคที่ระหว่างสยามและญี่ปุ่นมีความพัฒนามากที่สุดทั้งในด้านการค้าขายและด้านราชการ

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในสมัยอยุธยา

ตั้งแต่ปีค.ศ.2123 (ค.ศ.1580) เป็นต้นมา ชาวญี่ปุ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยา จำนวนคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในนั้นถึง 1,000-1,500คน ชาวญี่ปุ่นสร้างบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระนคร เรียกว่า หมู่บ้านญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาค้าขายติดต่อกันเป็นเวลานานแล้ว และเมื่อ Tokugawa Ieyasu ได้รับตำแหน่งเป็นโชกุน ในระหว่างปีพ.ศ.2147-2178 (ค.ศ.1604-1635) โชกุน Tokugawa Ieyasu ได้ออกใบอนุญาตให้เรือญี่ปุ่นจำนวน 56ลำ เดินทางมาค้าขายที่กรุงศรีอยุธยา และราชสำนักสยามได้อนุญาตให้เรือญี่ปุ่นมาทำการค้าขาย 
เรือ 56ลำ เรียกว่า "เรือประทับตราแดง (The Red Seal Ships)" ด้วยเอกสารที่ออกให้แก่เรือญี่ปุ่นที่เข้ามาค้าขายในสยาม เรียกว่า "ใบเบิกร่องประทับตราแดง"

ทั้งสยามและญี่ปุ่นค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันด้วยดีตลอดเวลา สินค้าที่นำเข้าจากอยุธยา คือ ไม้ฝาง (sappan wood) เพื่อใช้ในการย้อมสีแดงสำหรับธงชาติของญี่ปุ่น หนังกวางเพื่อใช้ทำผ้าคลุมชุดเกราะ เครื่องกันหนาวและถุงเท้า หนังปลากระเบนเพื่อใช้ในงานฝีมือ เช่น ด้ามดาบหรือฝักดาบ โดยเฉพราะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นตุ๋มๆ ของหน้งปลากระเบนนั้นใช้เป็นพันฝักดาบเพื่อกันลื่น นอกจากนั้นยังมีดินประสิว เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ

ส่วนสยาม สินค้าที่ต้องการจากประเทศญี่ปุ่น คือ ทองแดงเพื่อใช้ในการสร้างพระพุทธรูป และปืนใหญ่ ดาบญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจ  งานศิลปะญี่ปุ่น เช่น พัด ฉากกั้นห้อง ตู้ ซึ่งถือเป็นของมีค่าในพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา ฯลฯ

บทบาทสำคัญของ Yamada Nagamasa 

ช่วงพ.ศ.2154-2171 (ค.ศ.1611-1628) เป็นยุคท่ี่ชาวญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาดในสยามมากที่สุด พระเจ้าทรงธรรมสถาปนาทหารรักษาพระองค์ชาวญี่ปุ่นขึ้นเป็นกรมที่นามว่า “กรมอาสาญี่ป่น (Department of Japanese Volunteers)“  พระเจ้าทรงธรรมอนุญาตให้ถือธงชาติญี่ปุ่นเป็นสัญลักษณ์
ของกรมๆ มีชาวญี่ปุ่นเป็นทหารประจำการประมาณ 800 นาย  Yamada Nagamasa เป็นนายทหารที่โดดเด่นของกรมอาสาญี่ป่น  Yamada Nagamasa จึงได้รับพระราชทาน
“ออกญาเสนาภิมุข “ ซึ่งเป็นทหารรักษาพระองค์ และผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนี้ ต้องเป็นที่ไว้วาง
พระราชหฤทัยสูงสุด

ระหว่างปีพ.ศ.2169-2170 (ค.ศ.1626-1627) Yamada Nagamasa ไปค้าขายที่ Nagasaki และได้พักอยู่ที่ญี่ป่น ระหว่าง Yamada Nagamasa พักที่ญี่ป่น ในปีพ.ศ.2169 (ค.ศ.1626) Yamada Nagamasa ถวายภาพเขียนเรือสำเภาลำหนึ่งให้กับศาลเจ้า Sengen ที่เมือง Shizuoka ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ Yamada Nagamasa ต่อมาภาพเขียนนี้ถูกไฟไหม้ทำลายไปสิ้นเมื่อปีพ.ศ.2331 (ค.ศ.1788)
ภาพที่เห็นในปัจจุบันที่ศาลเจ้า Sengen เป็นภาพที่ลอกจากภาพเดิมก่อนไฟไหม้ มีปืนใหญ่ 18 กระบอก ลูกเรือสวมเกราะชุดซามูไร

Yamada Nagamasa ได้เดินทางไปเมือง Ligor (ลิกอร์ : นครศรีธรรมราชในปัจจุบัน)
ในฐานะผู้นำทางด้านการทหารสุดท้าย และเสียชีวิตที่นี่เมื่อปีพ.ศ.2173 (ค.ศ.1630) ด้วย "อาสาเจ้าจนตัวตาย" ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่จนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชาว Shizuoka รับรู้เรื่องราวของ Yamada Nagamasa ในฐานะวีระบุรุษ เป็นคนที่จิตใจกล้าหาญ ซื่อสัตย์ กตัญญู และพร้อมที่จะตายในหน้าที่อย่างกล้าหาญ ซึ่งก็คือ สัญญลักษณ์ของความสัมพันธ์สองแผ่นดิน สร้างความสัมพันธ์ แห่งมิตรภาพที่อบอุ่นระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ป่น
จิตวิญญาณสูงสุดที่ทั้งชาว Shizuoka และชาวไทยต้องสำนึกจากออกญาเสนาภิมุข 

อาทิตย์ที่สองของเดือนตุลาคมชองทุกปี ย่านการค้าถนน Sengen (Sengen Dori) จัดงาน
เทศกาล Yamada Nagamasa ให้ขึ้นเพื่อระลึกถึงวีระบุรุษ Yamada Nagamasa
ที่ถนน Sengen ที่ยาวเกือบกิโลเมตรปิดถนนวางของกินของใช้ทั้งสองฝั่ง
คุณจะได้เห็นชาว Shizuoka สวมชุดไทยขายคนเต็มไปหมด
สัมตำ ไก่ย่าง แกงเขียวหวานก็มีให้เห็น

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดยม จังหวัดอยุธยา แสดงขบวนประกาศชัยชนะ
ในการรบของกองอาสาญี่ปุ่น ในศตวรรษที่ ๑๗  
ผู้ที่นั่งอยู่บนคอช้างตัวที่ ๒ ได้แก่ Yamada Nagamasa

戻る
ページの先頭へ